Skip to content

Fotograf: Erik Granberg

EN UPPLEVELSE ATT BESÖKA!

Grenåsa är en mötesplats för personer nyfikna på kulturlandskap och äldre hus. Byn restaureras nu försiktigt för att återfå sin forna glans. Restaureringen kan liknas vid en lång läroprocess där hus och marker utgör läroboken.

Passa gärna på att kika runt när du besöker Grenåsa. Genom byn finns en vandringsslinga på ca 1 km med information om odlingslandskap och byggnader. Grenåsa är bl.a. ett demonstrationsområde för pollinering och åtgärder har gjorts för att öka blomningen i landskapet och skapa boplatser åt vilda pollinatörer.

Huset med veranda, som ligger närmast butiken, hyrs ut veckovis till privatpersoner. Är du intresserad av att hyra finns boendet på Airbnb. För möjligheten att komma in i de andra gamla husen kan tid avtalas kring detta.

GRENÅSA – EN TIDSFICKA

Besök Grenåsa By

Hus och landskap på Grenåsa har lager från många tidsåldrar. Fynd finns från stenåldern och tidigaste historiska belägg från slutet av 1500-talet. Men tydligast präglat är byn från tiden kring mitten av 1800-talet. År 1855 verkar ha varit särskilt händelserikt. Dels rasade en stor brand i byn då fyra ladugårdar och även andra uthus brann upp. Dels genomfördes då laga skiftet, vilket bl.a. ledde till att en av byns tre gårdar fick flyttas.

Tiden har här sedan gått långsammare och långsammare och Grenåsa har blivit en form av tidsficka. Många strukturer, material och funktioner från tiden kring skiftet 1855 är alltså relativt lätta att finna åter.

Välkommen! 

besok_grenasa
Grenåsa Byggnadsvård, Tenhult