ETT BRETT SORTIMENT

Återbrukat

Grenåsa Byggnadsvård har ett stort, och i flera avseenden unikt, lager med äldre detaljer. Historiskt så har återbruk varit regeln – inget slängdes om det kunde användas igen. Fortfarande är alltså det mest hållbara och historiskt korrekta att ta tillvara och använda äldre byggnadsdetaljer.


Lagret innehåller:

Fönster och munblåst glas

Innerdörrar och pardörrar

Beslag, trycken och gångjärn

Kammarlås, klinklås och garderobslås

Med mera


Nyproducerat

Om det är svårt att få tag på begagnade byggnadsdetaljer så finns ibland tidsenliga nyproducerade varor. Dessa bör vara gjorda av hög kvalitet för att kunna ha ett så långt liv som möjligt. Grenåsa Byggnadsvård är återförsäljare för väl utvalda producenter, av t.ex. belysning, beslag och smide. 


Färger, material och redskap

När hus restaureras och underhålls krävs olika former av förbrukningsmaterial. Hos den vanliga bygghandlaren har en byggnadsvårdare ofta svårt att finns det hen letar efter. På Grenåsa Byggnadsvård säljer vi därför produkter som vi själva har letat efter och gärna använder:


Linisolering och lindrev 

Lerbruk och linhack 

Linolja, linoljesåpa och tjära 

Linoljefärg, slamfärg och pigment 

Spårskruv och handsmidd spik

Penslar 

Med mera


Landskapsvård

Hus och landskap hör ihop. För att också kunna ”ta sig an” marker på ett traditionellt och hållbart sätt tillhandahåller Grenåsa Byggnadsvård redskap och kunskap även kring detta.