GRENÅSA -

EN TIDSFICKA

Hus och landskap på Grenåsa har lager från många tidsåldrar. Fynd finns från stenåldern och tidigaste historiska belägg från slutet av 1500-talet. Men tydligast präglat är byn från tiden kring mitten av 1800-talet. År 1855 verkar ha varit särskilt händelserikt. Dels rasade en stor brand i byn då fyra ladugårdar och även andra uthus brann upp. Dels genomfördes då laga skiftet, vilket bl.a. ledde till att en av byns tre gårdar fick flyttas.
 
Tiden har här sedan gått långsammare och långsammare och Grenåsa har blivit en form av tidsficka. Ingen av de tre gårdarna i byn har genomgått några större förändringar efter kriget, varken vad gäller hus eller marker. De äldre lagren har ej heller förstörts genom uppsåt eller försummelse. Många strukturer, material och funktioner från tiden kring skiftet 1855 är alltså relativt lätta att finna åter. 


Hus och marker restaureras nu successivt för att återfå sin forna glans. Restaureringen kan närmast liknas vid en lång läroprocess där hus och marker utgör läroboken. Förhoppningen är att Grenåsa kan inspirera till satsningar för att bevara och utveckla det småländska natur- och kulturarvet. Målet är att byn ska utgöra ett centrum för byggnadsvård och ett landskaps-laboratorium i Jönköpings län. 


Thure Ström 1949